Suy thận cấp có quan hệ tình dục bình thường được hay không?

Suy thận cấp có quan hệ tình dục được không? Nếu quan hệ tình dục thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe và chức năng của thận hay không và các bảo vệ sức khỏe cho người suy thận như nào chắc hẳn là câu hỏi của rất nhiều người. Để giải đáp được […]